• Gabriela Musilová

Proč Dressed In Glory? | Why Dressed in Glory?

#worship #blog #about #gabriela #dressedinglory


Jméno pro svůj blog už jsem měla vymyšlené asi tak rok. Mnohem dřív, než jsem sebrala odvahu, jsem věděla, co chci, aby vyjadřoval. A protože studuju literaturu a mám ráda kontexty a intertexty, pomohla jsem si jinde. Můj brácha vždycky říká, že jsem chodící zpěvník: mám v hlavě spoustu, ale spoustu textů písní, většinou chval. Když je potřeba, někdo si nemůže vzpomenout, vytáhnu z hlavy třeba 5 slok písně, kterou jsem někdy aspoň trochu zpívala nebo poslouchala.

Jedna z těch, kterých mám plnou hlavu, je chvála Endless Hallelujah (Věčné haleluja) od Matta Redmana. Úplný začátek písně do češtiny přeložila Jana Hauznerová takhle: Až přijde jednou slavný den, postavím se před trůnem, radost svou pak tobě vyzpívám. Z překladatelských důvodů je to trochu jinak než v originále (jinak skvělá práce!), který zní nějak takhle: Až se jednou postavím před tvým trůnem, oblečen ve slávě (dressed in glory), ne v ničem svém, o jaké úžasné radosti budu ten den zpívat.

Ta fráze mi nedala pokoj. Vyjadřuje toho pro mě hodně. Ráda vám vysvětlím, co v mojí hlavě tenhle dlouho promýšlený název, Dressed in Glory, vlastně je.


I was sure of the name of my blog for about a year. Much earlier before I took the courage I knew what I want it to express. And because I study literature and I like contexts and intertexts I helped myself elsewhere. My brother always says that I am a walking songbook: there are many, many song lyrics, mostly worship. If needed, I can think of 5 verses of a song that I used to sing or listen to a bit.

I was sure of the name of my blog for about a year. Much earlier before I took the courage I knew what I want it to express. And because I study literature and I like contexts and intertexts I helped myself elsewhere. My brother always says that I am a walking songbook: there are many, many song lyrics, mostly worship. If needed, I can think of 5 verses of a song that I used to sing or listen to a lot.

One of them is a worship song Endless Hallelujah by Matt Redman. The very beginning is this: When I stand before your throne, dressed in glory not my own, what a joy I'll sing of on that day.

This phrase did not leave me alone. It means a lot to me. I'd like to explain what this thought-out title, Dressed in Glory, is in my head.Je to OBSAH tohoto blogu: to slovo dressed - oblečená už vyjadřuje, že půjde o styl a módu. Baví mě o sebe pečovat, cítit se dobře ve své kůži a podporovat v tom ženy kolem sebe.

Je to moje TOUHA oblékat se tak, abych tím denně vzdávala slávu Ježíši. Aby měl radost z toho, co dělám, co mě baví, jaká jsem. A aby můj celý život byl uctíváním.

Je to moje LÁSKA ke zpěvu pro Ježíše, k hudbě a písním chval, které zastupuje tahle píseň, Věčné haleluja. Zpívat mu je mi největším potěšením.

Je to NADĚJE, že mě jednou Ježíš obleče do své slávy a nádhery a bude to to nejkrásnější, co jsem kdy měla na sobě. Mnohem hezčí než svatební šaty!

Máte vy nějaký úryvek písně nebo sousloví, které toho pro vás tolik vyjadřuje? A jak se to objevuje v různých oblastech vašeho života? 😊


It is the CONTENT of this blog: the word dressed expresses it's about style and fashion here. I like to take care of myself, to feel good in my skin and to support women around me in this.

It is my DESIRE to dress the way it gives glory to Jesus every day. So that he likes what I do, what I enjoy, who I am. And so that all my life is a worship.

It is my LOVE for singing to Jesus, for music and worship songs that this song, Endless Hallelujah, represents. Singing for him is my greatest pleasure.

It is my HOPE that Jesus will dress me in his glory one day and it will be the most beautiful thing I have ever worn. Even more beautiful than my wedding dress!

Do you have a little song lyrics or a phrase that means and explains a lot to you? And how does it appear in different areas of your life? 😊