• Gabriela Musilová

Plány a počítání | Plans And Counting

#faith #vira #plans #plany #pocitani #counting #rachel #green #thoughts #myslenky #prayer #modlitba #nebojse #ver #dontbeafraid #believe #gabriela #dressedinglory


Poslední dobou se mi několikrát stalo, že jsem si v hlavě počítala. Počítala plány a jak dlouhou dobu mi jednotlivé položky zaberou. Děláte to taky? Aby ne, všechno kolem nás pořád někam tlačí a nutí nás mít konkrétní časový harmonogram. Když chcete někde pracovat, chtějí po vás pracovní zkušenosti. Ale ty nemáte, protože jste studovali. No jo, ale ty jsi studoval jenom základní délku studia, to jsi teda nebyl nikde na Erasmu? A ty jsi vysokou prodlužoval, to jsi zbytečně ztratil celý rok (dva, tři...) A kdy teda budu mít odpracováno, aby mi zvýšili plat? Nebo abych dosáhla na mateřskou? Jak časově synchronizovat práci, kterou milujete, a rodinný život, který taky milujete? A kdy je nejvhodnější čas se někam vypravit, když sice nemáte děti, ale je pandemie? Je toho tolik a ty počty mně moc nevychází. V matice jsem byla dobrá naposled na základce, pak už jsem se moc nechlubila. A ty dnešní počty taky radši ven ze své hlavy nikam nepouštím.


In the past few weeks I has been counting in my head several times. I has been counting my plans and time they might take in the future. Do you do this too? Why not, everything around us pushes us somewhere and forces us to have a certain time frame. When you want to start a new job you are supposed to have a work experience. But you don't have them because you were a student. Okay, but you had only studied for the standard time of study so it means you did not leave for any Erasmus stay? And you made your standard time longer so you wasted one (two, three...) whole year. And when will I reach the years of work to have a higher salary? Or to reach the criteria for maternity leave? How to balance work you love and family life you also love? And when is it the best time to travel when you might not have children but there's a pandemic? It is so much to keep in mind and my counting just does not work. Last time I was good in Maths was at MS and since then I stopped commending. And I do not share about my current counting either.


Znáte Přátele? My jsme se nedávno dívali na díl, kde Rachel slaví třicáté narozeniny. A taky si začne dělat plán a počítat. Takhle:

"Takže, chci mít tři děti. První z těch dětí bych chtěla mít tak do pětatřiceti, to je za pět let...

No jo, ale chtěla bych být vdaná tak rok, než otěhotním. Z toho plyne, že se můžu vdát, až mi bude 33, za tři roky. Ovšem pozor tady, rok a půl na přípravu svatby... A dotyčného bych ráda znala tak rok, rok a půl před naším zasnoubením. Měla bych ho tedy potkat nejpozději do... třiceti." 😄


Do you know Friends? We were recently watching the episode where Rachel turns thirty. And she also starts making plans and counting. Like this:

" So I wanna have three kids. I should probably have the first of the three kids by the time I'm 35, right? Which gives me five years... Oh, wait, but I do want to be married for a year before I get pregnant. So I don't have to get married until I'm 33. Oh wait a minute though. I'll need a year-and-a-half to plan the wedding and I'd like to know the guy for, like, a year, year-and-a-half before we get engaged which means I need to meet the guy by the time I'm 30..." 😄

Přesně na to jsem si vzpomněla ráno, když jsem měla takové svoje rande s Bohem, modlila se a všechny ty plány se mi honily hlavou. No jo, vždyť přesně takhle si to potají počítám i já! Už jsem sice vdaná, tak v tom to mám jednodušší, a neřeším jenom děti jako Rachel, ale skličující je to stejně, protože ty počty prostě nevychází. A to ani nemluvím o tom, co si myslí ostatní (kterých se to většinou ani netýká)...

Dost. Mít plány je někdy fajn, ale ne všechno jde vždycky naplánovat a opravdu všechno má pod kontrolou jenom Bůh. Do modlitebního deníku jsem si pak napsala tohle: "Vidíš to a vím, že se staráš, že i takovéhle moje starosti tě zajímají a nechceš mě v tom nechat. Otče, vezmi si všechno, co řeším, co mě trápí a co mám před sebou, a koordinuj to ty. Stejně to děláš mnohem líp než já."


That is exactly what came to my mind in the morning when I had my date with God, I was praying and all the plans were running through my mind. Oh right, that's exactly how I quietly count in my head too! I am already married so this part is easier and I don't think of just kids like Rachel does but it is still discouraging because the numbers simply doesn't work. And I don't even mention what other people think (mostly those who are not involved)... Enough. It's sometimes nice to have plans but one cannot always plan everything and the one who is in control of all things is only God. I then wrote down into my prayer journal this: "You see it and I know you care, that you are interested in these my worries too and you don't want to leave me in it. Father, take all I'm concerned about, all that bothers me and what is before me and coordinate it. You are much better in it than I am, though."


Upřímně, kdybych od toho momentu byla ohledně budoucnosti klidná, bylo by to super. Je to boj, protože vzdávat se svých plánů bolí, i když nefungují a jsou v podstatě k ničemu. Musím to nechávat na Bohu každý den znova. A postupně je to všechno lehčí. Bůh je tak dobrý a nejsme mu jedno. A i tu matiku fakt umí líp. 😊 Dej mi vědět, jestli si taky v hlavě propočítáváš příští měsíce, roky, životní milníky a plány. Vím, jak je těžké, když ti to nevychází, a ráda se za tebe budu modlit. Neboj se a věř! 🧡


Honestly, if I were calm about my future from that moment that would be great. It's hard because it hurts to give up on one's plans although they don't work and are useless in fact. I have to leave it for God every day again. And slowly it becomes easier. God is so good and we are not forgotten by him. And can do Maths better, too. 😊 Let me know if you also count next months, years, life milestones and plans in your head. I know how difficult it is when it does not work and I would love to pray for you. Don't be afraid and believe! 🧡