UNADJUSTEDNONRAW_thumb_16.jpg

Ahoj!

Jsem Gabriela. Jsem křesťanka a mám ráda módu. Možná máte jinou zkušenost, ale já jsem v církvi častokrát zažila, že ty dvě věci dohromady nejdou. Ženy jsou někdy lhostejné vůči sobě samým a samy jsou to poslední, o co se starají. Věřím, že to jde i jinak. Nemusíme mít jako uniformu zašlé, neforemné oblečení, ale můžeme být kreativní, oblékat se v souladu s tím, co cítíme a vyznáváme, a dovolit si být krásné. 
Věřím, že Bůh má perfektní vkus, do kterého máme růst. 
A v naší kultuře je svědectvím i to, že nás Kristus vede k lásce k sobě samým. Ať chceme, nebo ne, svým zevnějškem ostatním něco sdělujeme. Mým přáním je, aby holky a ženy sdělovaly, že se samy sobě líbí, žijou v radosti a přijetí a že jsou Boží královské dcery, pro které chce Táta to nejlepší. Chci se o tom s vámi na tomto blogu sdílet a navzájem se inspirovat. Princezny, ať už jsou jakkoli staré, přece nechodí v pytlích, ne?

Je mi 23 let a mám skvělého manžela. Jsem neustále někde na pomezí: studuju učitelství českého jazyka a literatury a učím češtinu v Christian International School of Prague. Bydlíme s manželem v Praze, ale spoustu času trávíme v Písku, kde sloužíme ve sboru Církve bratrské Elim. Pracuju hlavou a odpočívám rukama (většinou šitím). 

Hello!

I am Gabriela. I am a Christian and I like fashion. Maybe your experience is different but mine in church is that these two things don't fit together. Women are sometimes unconcerned about themselves and they are the last ones to take care of. I believe it can be different, that our uniform doesn't have to be faded and unfitting clothes but we can be creative, dress in integrity with our feelings and belief and we can afford to be beautiful.

I believe God has got a perfect taste we should grow to. And in our culture Christ leading us to self-love is a testimony. Whether we want to or not we communicate something in the way we look. My wish is for ladies and women to communicate that they like how they look, they live in joy and acceptance and they are God's royal daughters for whom their Daddy wants the best. I want to share about it with you on that blog and I want us to inspire one another. Princesses, doesn't matter how old they are, don't wear sacks at all, right?

I am 23 years old and have an awesome husband. I constantly stand between trying to balance: I study teaching of Czech language and literature and teach Czech at Christian International School of Prague. With my husband we live in Prague but spend a lot of time in Písek where we serve at Brethren Church of Elim. I do headwork a lot but rest with handwork (mostly sewing).